www.pdknol.net/ruimtelijke-ordening

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

ruimtelijke-ordening

Andere pagina's

RO-projecten
Stedelijkevernieuwing

Nieuws
Aedesnet.nl
Agriholland
B-alert
Habiforum
IKCRO
KEI sted. vernieuwing
Planetizen.com
Spacemakers.nl
VNG
VROM
meer nieuws...

Agenda
Aedesnet.nl
Congreskalender.nl
Elsevier congressen
Habiforum
KEI sted. vernieuwing
NIROV
Congres digitale planvorming

Tijdschriften
Archis
Binnenlands Bestuur
Blauwe Kamer
Boomblad
Elsevier Ruimte
Elsevier Sciences
Geluidnieuws.net
Geografie (KNAg)
De Ingenieur
Landwerk
KNHM Tijdschrift
Maandblad ROM
Milieu Magazine
Nirov overzicht tijdschriften
Rooilijn
Stedeb. en Ruimtel. Ord.
Verkeerskunde
Vitale Stad

Publicaties
5e Nota RO
5e Nota (IKCRO dossier)
5e Nota (VIJNO, door nirov.nl)
Boeken
NAi Boekverkopers
Sdu Uitgevers
Uitgeverij Matrijs
VNG Uitgeverij

Overheid
MinVROM
MinVenW
MinLNV
MinEZ
Rijkswaterstaat
Ruimtelijk Planbureau
Sociaal & Cultureel Planbureau
SER (Soc. Econ. Raad)
VNG (Gemeenten)
VROMRAAD
Raad voor VenW
RMNO
Raad Landelijk Gebied
Staatsbosbeheer
Rijksdienst Monumentenzorg
ROB (Bodemonderzoek)
WRR
Overheid.nl
Overheid Internationaal 1
Overheid Internationaal 2

Studie / onderzoek
frw, UvA
Studycent. Metrop. Environment
frw, RuG
URSI, RuG
frw, UU
planologie, KUN
soc. geografie, KUN
Locatieontw., KUN
Reg. Economie, EUR
Ruimtl. Economie, VU
Omgevingswet., WUR
Lab. ruimt. planvorm., WUR
Larenstein (Velp)
NHTV-VPL (Breda)
FNT (RO), HvUtrecht
HS IJselland (Deventer)
Plattelandsvern., Larenstein
Bouwkunde, TUD
OTB, TUD
Bouwkunde, TUE
Acad. van Bouwkunst (A'dam)
Berlage Instituut
Geography Departments

Studieverenigingen
ASVS (UvA)
Atlas (NHTV)
CHEOPS (TUE)
Drift'66 (UU)
EGEA (UU)
Genius Loci (WUR)
Geografica (Gent)
GeoVUsie (VU)
IBN Battuta (RuG)
Mundus (KUN)
Polis (tudelft)
Pro Geo (RuG)
Rubel (KUN)
VanPlan (UU)
Vivat (NHTV)
V.U.G.S. (UU)
FNEG (fr)
PlaNet (eu)
meer studenten

Koepel- en kennisorganisaties
BNA (architecten)
BNSP (stedeb. &. planol.)
Gemnet
Kennisnetwerk mngment OR
NAi (architecten)
NEPROM (projektontw.)
NIROV (ro. & vhv.)
NVM (makelaars)
NVWB (infra bouw)
ONRI (adv.- & ing.bureaus)
Platform Binnenstadsmanagement
Stadswerk
VAGWW (aannemers)
VG Bouw (bouw)

Protest / Actie
Bouwplannen Noordzee
Laat Betuwelijn varen
Minder Meerstad (Groningen)
Stichting (h)Eerlijk Hengelo
Stichting Natuur en Milieu
Trek de Groene Grens
Waddencampagne
Werkgroep Linderveld
St. Larenstein Nee
meer aktie

 

Project Communicatie
Toolkit Projectcommunicatie
meer communicatie...

Bedrijven
Urbanet (projectcommunicatie)
Urban Management Cons.
Urhahn (stedebouw)
Bureau Stedelijke Planning
Decisio
Nieuwe Gracht
vhp
Vista
meer RO-organisaties...
meer projectontwikkelaars

Wonen
Bolscher Deinum Notarissen
Buurt Online
CBS Buurtinformatie opvragen
Centraal Wonen (LVCW)
de Wijk is van ons allemaal
Direct Wonen (verhuur)
Eigen Woning Plan (Curacao)
Huisplein
Huurdersverenigingen
makelaar.lokaalzoeken.nl
Nationale Hypotheek Garantie
Nieuwbouw woningen
Seniorenlabel
Steunpunt Wonen
Vereniging Eigen Huis
Woonbond
Woonnet
meer bewoners
meer hypotheek
meer makelaars

Bouwen
Algemeen Verbond Bouwbedrijf
Alliantie voor de stad
Arbouw
Beentjes b.v.
Bouwbesluit
Bouwbesluit online
BouwOnline
BouwPlein
BouwWeb
COB (Ondergronds Bouwen)
CoBouw
CUR (Research)
dubo GWW wijzer
DuBoCentrum
GIW (Garantie Woningbouw)
Habiforum
KEI sted. vernieuwing
LCHG (hergebruik)
Instituut voor Bouwrecht
Primavera
RAVI (Vastgoed)
SBR (Bouwresearch)
Stichting Hoogbouw
TNO-Bouw
meer bouw
meer hoogbouw
meer nieuwbouw
meer vastgoed
meer weg-en-waterbouw

Stedelijk
Instrumentenwijzer
Berlin Stadtentwicklung (de)
Deltametropool (nl)
dro Amsterdam (nl)
Guangzhou Future Plan (cn)
kenniscentrum Grote Steden
Metrix (eu)
Metropolis (nl)
multiple space use
Natuur en de stad
the Urban Institute (us)
Zakensteden.nl
meer steden
meer haven

Volkshuisvesting
AedesNet
Digitaal museum Volkhuisvest.
ENHR (Housing Research)
FEANTSA (Daklozen)
SEV (Experimenten vhv)
Housing Info Gateway (us)
het WoningBehoefte Onderzoek
meer woz
meer woningcorporaties

Architectuur
Architectenweb
Groene Metropolen
Amfibisch Wonen
ArchiNed
ArchiStart
Architectenkeuze
ArchitectenWerk
Architectuur Lokaal
Buitenruimte
DutchArchitecture
Groen Wonen (Alterra)
Grote Projecten (discussie)
Stimuleringsfonds
meer architectuur

Juridische zaken
aca b&u
Art.46, decreet RO (België)
Bestemmingsplan
BRIS (bouwregelg. info.syst.)
Fundamentele herziening Wro
Handhaven (minJust)
InterJure
Langhout & Wiarda Planschade
Maat & Ruijgrok Planschade
Nieuwsbrief
Onteigening.nl
Sticht. Adv. Best. Rechtspr.
TielkemeijerJPA
Visser & Silfhout Advocaten
Wetten
WetWegWijzer
Woningwet

Digitale plannen
Digitale Ruimtelijke Plannen
Digitaal Bestemmingsplan
i-pl@n

ICT
Basiskaart Noord-Holland
ID-wijk: Proeftuin
Grootschalige Basiskaart
Multimedia Super Corridor (my)
Nationaal Antennebureau
Nederland gaat digitaal
NedGraphics
NetworkCity (TuDelft)
NexpRI
De Nieuwe Kaart
De Opera
Penmap for Archaeology
Smart Homes (domotica)
Techocentra
meer virtueelwerken
meer gis

 
Internationaal
Cyburbia
Deu. Institut für Urbanistik
European Spatial Planning
IFHP (Housing & Planning)
IHS (Housing & Studies)
UNCHS (Habitat)
Urban Design Alliance (uk)
Urban Design Group (uk)
Urban Mobility Network

Milieu
Buro Blauw (lucht)
Duurzame bedrijventerreinen
EcoMarkt
Econsultancy
Gemeentelijk Milieubeleid
Kenniscentrum Duurzame Stad
Milieudefensie
Milieu Net
MilieuOnline
Stichting Geluidhinder
RIVM
Sustainable Sources
Platform Lichthinder
meer geluid
meer leefbaarheid
meer klimaat
meer milieu

Natuur / landschap
Dutch Landscape
Alterra
Biodiversity Web
Cyberlandscape
De Bonnen
GEOlution
De Groene Ruimte
Ecogroen Advies
Hollandschap Export
innovatienetwerk Platteland.nl
Koeman en Bijkerk (ecologie)
KNHM (Kon. Ned. Heide Mij.)
Natuurloket
Natuurnet
Natuurmonumenten
NatuurWeb
Nederlandse Landschap
Raad voor Landbouw Onderzoek
Staatsbosbeheer
Vrienden van het Platteland
meer platteland
meer landschapsarchitectuur
meer natuur

Verkeer / mobiliteit
ANWB
Betuweroute
Carfree cities
CTT (Centrum Transp. Technol.)
Duurzaam Veilig Verkeer
Fietsersbond
Infrasite
Kennisplatform Verdi
Stichting CROW
Veilig Verkeer Nederland
meer verkeer

Water
Kust op de kaart
NetCoast (project minVenW)
Unie van Waterschappen
WAR (WaddenAdviesRaad)
Waterland
Watertoets
InterWad
IRMA (Rijn en Maas)
EU Coastal Conservation
EU North Sea Commission
EU North Sea Region Progr.
meer water

Archelologie / Erfgoed / monumenten
Andropov (kaarten)
Belvedere.nu
FIEN (Industrieel Erfgoed)
Gelders Genootschap
Heemschut
Monumenten.nl
Nationaal Restauratiefonds
RDMZ (Monumentenzorg)
ROB (Bodemonderzoek)
American Heritage (us)
Heritage Foundation (us)
League of Historical Cities
UNESCO World Heritage
UNESCO World Heritage List
meer archeologie
meer monumenten

Overigen
De Open Plek (radio VPRO)
Gevaarlijke Stoffen
Groundcontrol
Habitat Platform
Informatiepunt Lok. Veiligheid
Kadaster
Mapmachine
Paul Treanor
Radical Urban Theory
Samenwerkingsverband N-NL
Sociaal Beleid
TDN (Topograf. Dienst NL)
Terraserver
Topografie Frank TopoSite

Homepages

Web-portals
IKCRO
Portaal Ruimte-Vastgoed
Ruimtelijkekennis.nl
Vastgoedsites

meer Links...
ARIS Gis/RS-links
Artikelen, kaarten, etc.
Best Practices Database
Brennan's GIS Resource List
Cartografisch (Oddens)
DoelbeeldenNice Geography sites
Geo Guide (de)
Geography at About.com
Geo Source
Intern. Planning Resources
Geo-Informatie (zoeken)
Education Index (us)
Zoekmachine
Planning Schools in US
ro-portaal.nl
RUDI Urban Design
Yahoo! Urban Planning
...Buitenland
meer geografie
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie