www.pdknol.net/risicobeheersing

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

risicobeheersing

Andere pagina's

Verenigingen & instituten
NVRB: Risico & Bedr.zekerheid
Nibra: Brand en Rampen
TNO: Arbeid en risico
St. Consument en Veiligheid
St. HAN (milieu)risico's
Ver.Beveiliging Ondernemingen
St. Security Expert Ned.

Internationaal
ESRA: Europ.Soc.Risk Anal.
SRA: Society for Risk Analysis
IIASA: Applied System Anal.
EU,IPSC: Prot.&Sec.Citizen
EU,IHCP: Health&Env.Protect.
Riskworld (Amer.)

Methodieken & onderzoek
FMEA Info Centre (USA)
TU Delft, afd. TBM
Risk, policy and complexity
Environment,chemicals, risks
EUSUS: risicobeoord. stoffen
Info Veiligheidkunde (abonnem.)

Software risico&beslissen
Respond:beslis.onderst.(NL)
Cramm: risico's IT-security
Risico-inventar. softw.
44Safety: safety analysis
Decisioneering (USA)
Pallisade (USA/UK)
Banxia (UK)
Vanguard (USA)
Statsoft (statistiek)
Sydvest (Norw.)
Meer risk anal.(USA)
Meer decision anal. (USA)
Riezorg: risico-invent. zorgsector

Projectrisico's
Projectmgt. en risico's
RISMAN voor infraprojecten
Projectrisico's
Projectrisico's (Austr.)
Projectrisico's (USA)
PMI risicomanagement (USA)
RAMP-methode(Eng)
Risk-services (USA)

Normen en standaarden
CE: Europese Veiligheid (eng)
Euro Info Centra
NNI-normen zoek:risico
Drukvaten (eng)

Overheid
Overheid.pagina
Min.SZW: Arbo
Min. V&W: Waterbouw en risico
Postbus51 voorlicht.: zoek risico
Raad voor Transportveiligheid
Keuringsdienst van Waren
College Besch.Pers.geg.
Verzekeringskamer
RIVM: volksgez.& milieu

Maatschappij
Rampen.pagina
Vuurwerk.pagina
Veiligheid.pagina
CBS: NL veiligheidsgevoel
Preventiecentrum: inbraak/brand
Politiekeurmerk Veilig Wonenģ
Brandveiligheid en preventie
Vakblad Incident
Platform crisisbeheersing
Veiligheid en leefbaarheid
Veiligheid Schiphol
Meldpunt voetbalvandalisme
Boek:Zoeken naar Zekerheid

 

Brand & object preventie
Bereken risico op blikseminslag
Vanderheide: bliksembev.
Ideos instructiekaarten
Pictoshop: pictogrammen
Dupa Veiligheidstechniek
Gevaarlijke stoffenwijzer
Gasdetectie (Compur)
Buveco gasdetectie
Bumax: opslag gevaarl. stof
Brandpreventie-advies
AFL Brandpreventie
Copla brandbev. opleid.&advies
RS Brandbeveiliging
BVNO: vluchtwegenplan

Werkplek
Persoonl.besch.mid
ARBO-pagina (Europees)
TNO: veiligheidsmanagement
BBA: pers.bescherm.mid.
Ergonomie.pagina
Lance: process safety
Arbo risico-inventarisatie
Bedrijfsgezondheidswinkel
RSI vereniging: preventie
Ned. RSI Instituut
RSI Time preventie
M2 ergonomie advies
Groeneveld: bescherm.prod.
Het Roer: Rsi-preventie
Anti-slip schoeisel

Hulpverlening & crisis
2G-groep: bedrijfshulpverl.
C2000 comm.systeem
E.vd.Meer: EHBO-diensten
BHV-info centrum
Robe opl. bedr.hulpverl.
Stichting Bedrijfshulpverlening
Reanimo BHV-training
Precare: Bedrijfshulpverlening
Rosier bedrijfshulpverlening
BHV: As Safe As Possible
Parkstad Limburg: prev.opleid.
Medivent: training eerste hulp
MESA medische trainingen
Saver training & opleiding

Beveiliging gebouwen & personen
Smelt: portofoons
Bullseye security
Reba beveiligingsadvies
G.Zwanink :security&risicomgt.
Bureau Speciale Opl.&Train.
Networkprotection: bewaking
Hoffmann Risk Mgt,
RCM-advies
FIF33 recherche
Integra Beveiliging

 
Gezondheid,voeding,water
Gezondheidstest.pagina
Bse.pagina
Thuiszorg.pagina
TNO: HACCP controle
Voedselveiligheid
Foodalert hygiene
Risico&allergenen
KIWA (zoek: risico)
Legionella.pagina
Legionella (engels)
Legiosave (beheersplan/software)
Legiobox: on-line monitoring
Legionella risico-invent.
Hatugard legionellapreventie

Verkeer
Verkeer.pagina
Min.V&W: Spoorwegveiligh.
Min.V&W: verkeersveiligheid

Milieu
Milieu.pagina
Tauw ecolog.risico (kop:docum.)
Risicovolle stoffen (EU)

Consumentenproducten
Keurmerkinstituut
BuyerRisk-KEMA (Engels)
Gaskeurmerk
Veilig produktontwerp

Evenementen
Ramp en Bestrijding 2005

Informatiebeveliging en privacy
Surfplan: e-gedrags controle
CPA: IT-continuiteitsplanning
Infosecure informatiebev.
ZBC Cons. informatiebeveil.
Conspectus IT security

FinanciŽn en verzekeren
Verzekeringen.pagina
Pensioen.pagina
Soorten verzekeringen
NIBUD: budgetvoorlichting
Consumentenbond (zoek:risico)
Checklist Pers. Risicobeheer
Anti-fraude monit.softw.
Narim: Assoc. Risk&Insur.Mgrs
RiskOnline: risicobeheer
BTA: bestuur-aansprak. verzek.
Riskvision: risicobeoord.vaart.

Adviesbureaus divers
Delta-Pi: risico & performance
Carm Arbo Risicomgt
Aqua-Terra legion.prev.
Topves risicomgt.
Ned.Adv.Risicomgt
Adlig: risico-analyse
RBR risicoregister
Riskineering beslisprobl.
Sincerus: risk mgt. Cramm
3-angle IT risicomgt.
BlueQ: Risk-Qit
Projectory: risico assessm.
Spekk: wet- en regelgeving
Risc bodemvervuiling
Deloitte&T:Enterpr. Risk Serv..
Twijnstra&Gudde (zoek: risico)
Marsh: financ.risicobeheer
BCM: bus.continity&crisis mgt.
AAA-riskconsult
Compliance Method. Cons.
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie