www.pdknol.net/overheid

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

overheid

Andere pagina's

beleidsonderzoek
gemeenten
Gemeenteraad
Inkoop overheid
overheid
politiek
provincie
verkiezingen

Landelijke overheid
Min. Algemene Zaken 1
Min. Buitenlandse Zaken
Min. BZK
Min. Defensie
Min. Economische Zaken
Min. FinanciŽn
Min. Justitie
Min. LNV
Min. OCW
Min. SZW
Min. Verkeer en Waterstaat
Min. VROM
Min. VWS
Ned. Antillen
Postbus 51
regering.nl

Provinciale overheden
Prov. Brabant
Prov. Drenthe
Prov. Flevoland
Prov. Friesland
Prov. Gelderland
Prov. Groningen
Prov. Limburg
Prov. Noord-Holland
Prov. Overijssel
Prov. Utrecht
Prov. Zeeland
Prov. Zuid-Holland
Provincies.nl
meer provincie

ICT en overheid
CMS voor de overheid
Digitale-plannen (VROM)
Electronic Highway Platform
FAMO vakgoep I & A
Helpdesk Richtlijnen
Kenniscentrum electr. overheid
Kennisnet
Nederlandgaatdigitaal.nl (EZ)
Onderzoek ICT en Overheid
Online-overheid bijna realiteit
Overheid2000
Overheidsnetwerk21
Pki-Public Key Infr.
SBG-basisgegevens (BZK)
Stichting ICTU
Trapveld.nl (BZK)
Voorschoten
W3C-Contenttest
Webcast vergaderingen
Webdam (gemeenten)
Webwijzer
burger.overheid.nl
Vakbeurs Overheid en ICT

Themasites
Beleidsimpuls
Benchmarken (BZK)
Duurzaame ontwikkeling
Evaluatie Politieorganisatie
ILV - Info.Lokale veiligheid (BZK)
Info. Centr. Milieuvergun. (BZK)
Innovatie InAxis (BZK)
Mannenwordenerbetervan
Senter/IRC - Vindt Eur. partners
SenterNovem
Vermindering regeldruk
info basisverzekering per 2006
modernisering AWBZ (VWS)
van A naar Beter (V&W)
site over Europese grondwet

Uitvoerende instellingen
AIVD (Veiligheidsd)
Ambassades online(BUZA)
Archis.nl (OC&W)
Belastingdienst
BIE (indust.eigendom-EZ).
Bouwdienst(V&W)
Brandweer.nl
CBR (rijvaardigheidsbewijzen)
Douane
DWW (weg- en waterb.-V&W)
Fac. bedrijf loodswezen
IBG-Informatie Beheergroep
IND (immigratie-JUST)
Kadaster
Klachten aanstellingskeuringen
KNLM-Landmacht(DEF)
Koninklijke Bibliotheek
Lisv (werknemersverzekering)
LSOP (Politieonderwijs)
NVVB (burgerzaken)
OM-Openbaar Ministerie(JUST)
OVB - binnenvisserij
Politie.nl
Publiekencommunicatie
RDMZ (Monumentenz.-OC&W)
RDW-Rijksdienst vh wegverkeer
Rijksgebouwendienst
SBB-Staatsbosbeheer
Sociale Verzekeringsbank

 

Koninkrijk en Parlement
Eerste Kamer
Tweede Kamer
Koninklijkhuis
Parlement
Parlementairenieuwsbrief (SDU)

Onderzoeksbureaus
CBS - Centraal Bureau Stat.
Clingendael
COELO (economie)
CPB - Centraal Planbureau
ECN - (energie)(EII)
Eurostat (EU)
EVD-Ec.Voorl.Dienst (EZ)
IOO bv (publieke sector)
J&J - (inlichtingendiensten)
MZES Eurodata (EZ)
NWO
OCFEB (EZ)
OFFSTAT (EU)
Rathenau instituut
RIVM (milieu)
RPB-Ruimtelijk Planbureau
SCO Kohnstamm (onderw.)
SCP - Soc. Cult. Planbureau
SGBO (VNG)
TNO
WEBec (EZ)
XPIN

Verkiezing en verantwoording
Geachteformateur.nl
Prinsjesdag
Publiekezaak.nl
Stichting Rekenschap
Verantwoording.nl
Vernieuwingsimpuls.nl
v politieke barometer
Kordes Trofee
Forum Jongerenraden Nederland

Onafhankelijke adviesorganen
AIV (intern. vraagstukken)
AWT (wetenschap/techn.)
BNG - Bank voor Gemeenten
CAOP (arbeidsverh.)
Gezondheidsraad
Infodrome (media/technologie)
Nationale Ombudsman
NRLO (landbouw)
Onderwijsraad
PUR -Pensioen- en Uitkeringsr.
Raad vd kinderbescherming
Raad v Verkeer & Waterstaat
RAWOO (ontwikkelingssam.)
RGO (gezondheidszorg)
RLG - Raad Landelijk Gebied
RMNO (milieu & natuur)
RVZ - Raad Volksg.& Zorg
SER (economie)
VROM-raad
WRR (beleid)
samen kennen wij elkaar

Beoordelaars & financiers
Bedrijfsfonds vd pers
CBG (beoord. geneesm.)
CBZ(ziekenhuisvoorziening)
Com. Gelijke Behandeling
NCDO (intern. samenw)
NIWO (intern. wegverv.)
SBKVB
SNFF (Fonds voor de Film)
St.Stimuleringsf. Architectuur
SVBO (onderwijs)
ZonMw

Waterschappen

 
Toezichthouders
Algemene Rekenkamer
Col. v. toezicht od kansspelen
Col. voor zorgverzekeringen
Commissariaat vd media
CBP (Registratiekamer)
DNB - De Nederl. Bank
DTE (electricitiet)
Inspectie cultuurbezit
De Voedsel en Waren Autoriteit
NMa (meded.autoriteit)
Onderwijsinspectie
OPTA (Post-/Telecomm.)
Pensioen- & Verz.kamer
Sodm (mijnen)
St. Toezicht Effectenverkeer
Waarderingskamer
Arbeidsinspectie
Ver. Rijksinspectie Onderwijs

Wet- en regelgeving
Benelux Merkenbureau
Bestemmingsplan(SAB)
Boetebase (OM)
BRIS bouwregelgeving
Competence Group BV
Digitale rechtsstaat (bovens)
Euro-lex
Fiscaal up to date
Int. resources NYU
Juridisch.com
Jurov: portal voor overheid en recht
NOO (octrooigemachtigde)
Notaris.nl
Rechten Forum
Rechtspraak.nl
SCAD
site over Europese grondwet
Wetgeving recht4all
Wetten.nl
Wetwegwijzer
Zo wordt een wet gemaakt

Kenniscentra
Brandveilig.com
Centr. Parlemnt. Gesch. (Kun)
Duurzaam veiligverkeer
EFQM kwaliteitsmodel
INK kwaliteitsmodel
Kei-centrum.nl
Kustlijn ontwikkeling
Landbouw
NIROV Ruimtelijke Ord
NOVEM energie en milieu
ABOP: advies bij overheid probl.

Gemeentelijke overheden
Aeno
Congresenstudiecentrum(VNG)
gemeenteraad
Gemeenteweb.nl
Gemnet.nl
Gsdbenchmark.nl
Platvorm kwaliteit gemeenten
Staatscourant: kerngegevens
Staatscourant: overzicht
Stadswerk
Steden/postcode(Zoekplaats)
Stedengids.nl
VGS (secretaris)
VNG - Ver. Ned. Gemeenten
VNG international.nl (VNG)
VNG uitgeverij.nl (VNG)

Overig
Alle gemeentensites en meer
Alle waterschappen
Binnenlandsbestuur
Bouwfraude
CWT Government Select
Corporate Governance
De Beuk, advies&training
Delta2003 herdenking
EG-adviescentrum
Europa decentraal(VNG)
Formatie
Handhaving bij overheid
Kabinetsformatie gesch.
KvK - Kamer v. Koophandel
Mond en klauwzeer
NIOD - srebrenica
Overheidsportal van Gemnet
Studiedag 'Bestuurlijke boete'
Twynstra Gudde
Wachtlijstaanpak
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie