www.pdknol.net/bibliotheek

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

bibliotheek

 

Kinderboekenweek
Encyclopedoe
Kinderboekenpagina Thiel
Kinderboekenweek.net
Kinderboekenweek.nl
Kinderboekwinkels
SSS
Tijd voor Lezen

Jeugdbibliotheekwerk
Databank Meertalig Materiaal
Database Jeugdtijdschriften
Database jeugdvideo
Diaseries van jeugdboeken
Griezelclub
Jeugdliteratuur
Jonge Jury
Jeugdbieb
Kinderboekenpagina
Kinderboekenwereld
Kinderjury
Leesplein
Maki Kindersoftware
Overzicht Vaktijdschriften
Peutermaand
Schrijver School Samenleving
Vakberaad Jeugdbibliotheekwerk
Projecten Taalstimulering
meer Kinderboeken

Voor- en vroegschoolse educatie VVE
Boekenpret
GOA.nl
Het Voortouw
Onderwijsachterstanden
VVeducatie

Leesbevordering basis- en voortgezet onderwijs
Bazar
Cultuur en School
De Rode Draad
Fantasia
Leesbevordering Vlaanderen
Stichting Lezen

Aan bibliotheken gerelateerd
AKO Literatuurprijs
Bekroonde boeken
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Boekenweek
Boekenweekgeschenken II
Boekenweekgeschenken sinds 1930
Collegenet
CPNB
Digitaal Erfgoed
Encyclopedia Fantastica
Fonds voor de Letteren
Herstructurering OBen
Het Deltadebat
Kennisnet
Key to Music
Library Clipart
Literair Nederland
Literatuurweb
Meander literatuurlinks
Mediamarkt 2000
Metamorfoze
OCLC-Pica
Postbus 51
Raad voor de Cultuur
Stichting Weten
Tijd voor Lezen
Verhalen Almanak
Vitaal Leeskringeninfo
Vlaamse Misdaadauteurs

Jeugdtheater
Mijn Sterke Producties
ZieZus theater

Schoolmediatheken
Aura
Boekwijzer
Bookstore
De Spin
Digibib
Digimedia
Driessens Bibliotheekdiensten
Educat
Examensite Kennisnet
Expertise Centrum
Haags Centrum Onderwijsbegeleiding
ICT in het onderwijs
Iwsvo
Kinderboekenwijzer
Marleen Wijnen
Mediatheek in VMBO
Mediatheek Isendoorn College
Meles
Schoolmediatheek.nl
Schoolmediatheekdienst Flevoland

Universiteitsbibliotheken
Erasmus Universiteit Rotterdam
Fathom
LOBBI
LU Wageningen
Nijenrode Breukelen
OU Heerlen
RuG Groningen
RU Nijmegen
ThU Kampen
TU Delft
TU Eindhoven
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
UT Twente
UvA Amsterdam
UvH Utrecht
UvT Tilburg
VU Amsterdam
meer universiteiten

Hogeschoolmediatheken
Fontys Hogescholen
Haagse Hogeschool
Hogeschool Amsterdam
Hogeschool Brabant
Hogeschool INHOLLAND
Hogeschool IJselland
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool voor Toerisme en verkeer
Hogeschool Zeeland
Saxion Hogeschool Enschede
Hogeschool Zuyd
meer hbo

Muziekbibliotheekwerk
Biblioservice Gelderland
FASO-bibliotheek
Muziekweb CDR
Nationaal Pop Instituut
NVMB

Bibliotheken voor leesgehandicapten
Chr.Bibliotheek voor Blinden
Fed. Nederlandse Blindenbibliotheken
Le Sage ten Broek
Nederlandse Luister en Braille Bibliotheek
Braillekrant.be

Andere Wetenschappelijke bibliotheken
Archis
Bibl. Philosophica Hermetica
Bibliotheca Rosenthaliana
Bibliotheek Vredespaleis
CWI bibliotheek
Diergeneeskunde Utrecht
ECN bibliotheek
Fiscale Geschiedenis
IBFD
Institute of Social Studies
Instituut Sociale Geschiedenis
ITC Enschede
Juridische bibliotheek Utrecht
Katholiek Documentatiecentrum
Kenniscentrum nanoscience
KIT Amsterdam
KITLV Leiden
KMA Breda
KNMI De Bilt
Koninklijke Bibliotheek
Letterenbibliotheek Utrecht
NIWI
Pierson Bibliotheek Amsterdam
Technische Natuurkunde Delft
Titus Brandsma Instituut
meer wetenschap

 
bibliotheek-innovatie : links naar bibliotheekvernieuwende websites
Klik hier voor bibliotheek-innovatie

Suggesties voor nieuwe links

Discussieplatform Openbare Bibliotheken

Online catalogi
catalogus
Short Title Catalogus Vlaanderen

Websites Openbare Bibliotheken
bibliotheek-sites

Bibliotheeknetwerken
AdamNet
Biblionet
Biblionet Fryslan
Biebweb Breda
Gabriel (internationaal)
IHOL Limburg
LOBIS Limburg
Noord-Kennemerland
OBT
Oosterschelde-regio
Parkstad Limburg
Rotterdamnet
Ruben Utrecht
Virtuele Mediatheek
Zeeuws-Vlaamse bibliotheken

Nieuwsgroepen
Between the stacks
HS-BIBL
Liblists (Internationaal)
NEDBIB-L
PUBLIB en PUBLIB-net
meer nieuwsgroepen

Nieuws over internet
In Between
Krakercompetitie
Library Journals on the internet
MediaFact
Planet Multimedia
Smallzine
Voelspriet
Webwereld
Zoekprof
meer internetnieuws

Bibliotheek Portalsites
De Openbare Bibliotheek
Biblionet
Zie ook catalogus
Informatieprofessional
De Inlichtingenmedewerker

WSF-bibliotheken
Amsterdam
Arnhem
Den Haag
Deventer
Eindhoven
Groningen
Haarlem
Koninklijke Bibliotheek
Leeuwarden
Maastricht
Middelburg
OBT
Rotterdam
Utrecht
WSF

Provinciale Bibliotheekcentrales
Biblionet Groningen
Biblioservice Gelderland
Bibliotheekhuis Limburg
CBD Fryslan
OBD Overijssel
PBC Drenthe
PBC Noord Brabant
PBC Utrecht
ProBiblio N en Z Holland
Zeeuwse Bibliotheek

Over bibliotheken
Profiel Bibliotheken NRC
Columns Rob Coers

Bibliobussen
Bibliobussen Drenthe
Bibliobussen Gelderland
Bibliobussen N- en Z-Holland
Bibliobussen Wereldwijd
Bibliobus Utrecht

Speciale bibliotheken
Alles over milieu
Antroposofische Vereniging
ARBO-bibliotheek TNO
Architectuurinstituut
Augustijns Instituut
Baha'i
Bibliotheek Remonstrantica
Bisschop Bekkers Instituut
Boekmanstichting
CBS
Cultuurnetwerk
De Feeks
FASO
Fries Scheepvaart Museum
Gate Foundation
IBFD Library Catalogue
Joodse Gemeente Breda
Mercator Education
Min. van Buitenlandse Zaken
Mulock Houwer
Ned. Foto Museum
Nederlands Muziek Instituut
NIKI
Nuffic
Peace Palace Library
St. Willibrordus-abdij
Stadsarchief Heerlen
Theosofische Bibliotheek
UNESCO
Vrouwenbibliotheek Utrecht
Zorgmediatheek

Documentatie-centra
Anti-racisme
Brandweer
CIDI
De Feeks
Documentatie Vrouwenstudies
Documentatie Zuidelijk Afrika
Europese Documentatiecentra
Geografie
Homodok
IIAV
Instituut voor Beeld en Geluid
Katholicisme
LeVoBieb
Nederlandse Politiek partijen
Nederlandse Psychologie
Nederlands Protestantisme
NIOD
Soc. Historisch Centrum Limburg
Staring Instituut
Thuiszorg
Zeeland

 
Actueel
Al@din
Bibliotheek.nl
Dossier Bibliotheken OC en W
Het Geheugen van Nederland
Informatieprofessional
IP Online
KB dossiers
Nationale Krakercompetitie
Tasman e-zine voor bibiotheekmedewerkers
Ver. Openbare Bibliotheken

Weblogs (ned)
OBLog
Ritanila
Weblog zonder haast
Zelfservice

Bibliotheekinnovatie
Bibliotheekvernieuwing.nl
ICTOB Laurens
bibliotheek-innovatie

Automatisering
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Automatiseringsbedrijven
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Kennismanagement
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Beroepsimago
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Bouw en inrichting
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Vacaturebanken informatiespecialisten
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

ARBO en gebouwen
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Bibliotheekopleidingen
Verplaatst naar bibliotheek-innovatie

Landelijke organisaties
Bijlages CAO
CAO Openbare Bibliotheken
Kring Gelderland
LDO
LWSVO
NBD Biblion
NVB
Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
SURF
Stichting Leenrecht
Stichting Speurwerk
Stichting WSF
Vereniging Openbare Bibliotheken
WOB

Bibliotheekhumor
Weird Reference Questions
The laughing Librarian
Conan the Librarian
IFLANET Libraryhumour
Librarians Rule
Lipstick Librarian

Bibliotheekterminologie
Bi-lingual library terminology E-S
Bibliotheksglossar D-E
Hoe werkt SISO?
Library Lingo
Library terminology
ODLIS

Internationale bibliotheeksites
Bibliofuture
Biblionline
BIBNET Vlaanderen
EBLIDA
Freepint Ezine
Ibiblio
IFLA
JoDI
UNESCO libraries portal

Nationale Bibliotheken
Biblioteca Nacional (Sp)
Bibliotheque nationale de France
British Library
De Koninlijke Bibliotheek (NL)
Die Deutsche Bibliothek
Gabriel (internationaal)
Koninklijke Bibliotheek Albert 1 (B)
KungligaBiblioteket (S)
Library of Congress(VS)
National Library of Canada

Beveiliging
Autocheck Systems
Lamsonair

Bibliotheekmaterialen
Biblioshop
NBD Biblion

Gerelateerde pagina's
archief
biografie
boeken
catalogus
cd
detective
dossier
e-zine
encyclopedie
filatelie-naslag
genealogie
internet
kennismanagement
kinderboeken
literatuur
management-boek
mythologie
poezie
reisverhalen
schrijvers
scriptie
stripboek
taal
tijdschrift
toespraken
uittreksel
wetenschap
zoek

Particuliere Bibliotheken
Bibliotheca Oosterhouwensis
Evangelische Bibliotheek
Societeit De Witte
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie