www.pdknol.net/bewoners

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

bewoners

Andere pagina's


kamers
woningcorporaties
woning
verhuis
consumenten
aktie
ruimtelijke-ordening
stedelijkevernieuwing
bodem
bomen
makelaars
hypotheek
nieuwbouw
juridische
beleidsonderzoek
multiculturele
woonboot
leefgemeenschappen
nieuws
interieur
kleur-interieur

015bewoners (Delft)
040bewoners (Eindh.)
0495-bewoners (Weert)

Algemene info

Wonen Digit@@l
Nederlandse Woonbond
Land.Samenw. Aandachtswijken
VACpunt Wonen
Land.Ver. Centraal Wonen
Kraken, Squ@t.Net
Kraakforum
Land. Woonboten Overleg
Vereniging Eigen Huis
4VVE.net
VvE-bestuurders
Bel.Ver huizenbezitters
Buurt-online (buurtsites)
Buurtenonline (prikbord)
Huurdersvereniging.nl
Wijkwebsites forum

Ministerie VROM
VROM over huren
Postbus 51 over huren
Postbus 51 over huurders
Aedes (woningcorporaties)
Woningcorporatie.nl
Tweede Kamer
Alle gemeenten

Woonlasten
Hoge huur? Huurverlaging.nl!
VROM: huurverlaging
Huurverlaging slecht onderhoud
Huurcommissie
VROM: huurliberalisatie
VROM: huurbeleid 2003/4
VROM: huurbeleid 2004/5
Servicekosten aanpakken
VROM: Servicekosten
VROM: Huursubsidie
VROM: Vangnet Huursubsidie
VROM: Koopsubsidie

Maximum huur woning
Maximum huur kamer
Hoogte huursubsidie
Hoogte koopsubsidie
Hypotheek calculator
Hypotheekrenteverwachting

Stop Dekker
Stop huurontploffing
E-mailactie Tweede Kamer
meer hypotheek...

Recht en wet
Sociaal advocaten VSAN
Advocaten zoeken
Huurrecht (juridisch.com)
Huurrecht Rechtswinkel
Wetwegwijzer huren
Onderhoud huurwoning
Woningwet
Bouwbesluit
Wet overleg huurder-verhuurder
meer juridische...

Publicaties beleid en bestuur
VROM-begroting 2004
Miljoenennota 2004
Zoek overheidspublicaties
Staatscourant
Binnenlands bestuur
Centraal Bureau Statistiek
VROM-cijfers Wonen 2004 (pdf)
Onderzoek woningkwalit.(KWR)

Knipsels en persberichten
Bewoners.net nieuwsdienst
Persberichten ANP
Persberichten Nieuwsbank
Nieuws Woonbond
Nieuws Ministerie VROM
Nieuwsrubriek Aedes
Overheidsforum (Kluwer)
meer nieuws...

Onderzoek en instellingen
NIROV
Experimenten SEV
ID-wijk
Bouwkunde TU-Delft
Bouwweb VH-links
VROM-raad
Regioplan en Strabo
Joop Hofman Allianties
RIGO
Inicio
Laagland'advies
Research voor beleid
H/kwadraat
meer beleidsonderzoek...

Bouwen en techniek
Bouwweb
NEN (normen)
Stichting bouwresearch
Cobouw tijdschrift
Bouwfonds
Particulier opdrachtgeverschap
Domotica (Smart Homes)
Brandgevaar
meer bouw...

Energie, groen en milieu
Bodemvervuiling en -sanering
Milieu centraal
Duurzaam Bouwen centrum
Duurzaam Bouwen VROM
NOVEM energiebesparing
Energie Prestatie Advies (EPA)
Associatie EPA adviseurs
Anders Wonen - Anders Leven
Milieucentrum Amsterdam
Publieke Zaken
Vusse milieuadvies
Bomenstichting
meer milieu...
meer bodem...
meer bomen...

Leefbaarheid en stedelijke vernieuwing
Infopunt leefbaarheid
Stedelijke Vernieuwing (ISV)
De wijk is van ons allemaal
Kei-centrum
Kenniscentrum Grote steden
Lokaal sociaal beleid (NIZW)
Stedennetw. wijkgericht werken
Veiligheid, Leefbaarheid (links)
Buurtverkenner, cijfers per buurt
Meldpunt overlast woonomgeving
Links over leefbaarheid
Links over buren
meer stedelijke vernieuwing...

Ruimtelijke ordening en nieuwbouw
Nieuwe Kaart van Nederland
RO-portaal
Vinex nieuwbouwlocaties
Nieuwbouwwoningen
over Nota Ruimte
Ruimte en vastgoed (links)
meer ruimtelijke ordening...
meer nieuwbouw...

Nog geen woonruimte?
zoek een corporatie
zoek een makelaar
meer kamers...
meer woning...
meer woningcorporaties...
meer makelaars...

Centraal Wonen (CW), Gemeenschappelijk Wonen (GW)
Land.Ver. Centraal Wonen
Ned. Federatie Gem. Wonen
Links naar CW projecten
Adressenlijst CW en GW
Ecodorp Nederland
Organisaties in en buiten Ned.
meer leefgemeenschappen...

Internationaal
Deutsche Mieterbund
Tenant Net, New York
Tenants Union, Washington State
Renters Rights, Chicago

 

Amsterdam

Amsterdams Steunpunt Wonen
Huurdersvereniging Amsterdam
Huurteams
Kamer over?
Kennisnetwerk Amsterdam
Vrouwen Bouwen Wonen
Stop Afbraak Soc.Huurwoningen
Buurt-online Amsterdam

Oostelijke Binnenstad
Jordaan (wijkcentrum)
HV Jordaan
Gouden Reael (W. Binnenstad)
d'Oude Stadt
De Pijp (Ceintuur)
De Pijp (buurtsite)
Staatslieden- H.de Grootbuurt
Staatskrant
Eigenwijks (Slotervaart- OTV)
Bewoners W.Tuinsteden
Zeeburg-nieuws
Tong-Tong, Indische buurt
Indischebuurt.nl
O.Havengebied
Kadekrant (O.Havengebied)
Watergraafsmeer (opbouwwerk)
Osdorp (wijkorgaan)
Kijk op Osdorp (ICT-woningen)
Noord (buurtnieuws)
Noord (opbouwwerk)
Initiatief Betaalbaar Wonen Noord
ZuidOost.net
IJbrug (IJburg)
BurgerIJ (IJburg)

Arcade (bewoners De Key)
Palladion (bewoners Dageraad)
Zicht op het Oosten
Huurdersplatform PWV Wonen

OASE Vrolikstraat
Jeruzalem Blijft
Sciencepark: Groen!
Julianapark
Bew.Cie Entrepôt-west III
Huurderscommissie Sfinx
FunenFriends
Delflandplein buurtsite
Bew.Werkgroep Grubbehoeve
Bew.Ver. Hakfort en Huigenbos
Zeeburgerdijk-Oost
Actiegroep de Banne
Bewoners Park de Meer
VvE Bosuil, Park de Meer
Bew.Ver. 't Eiland (Sloterplas)
GWL-terrein
Bew.Ver. Westerdok
Bewoners EnBloc GWL
Bewoners Waterwijk GWL
Wenslauerstraat (OudWest)
Bew.Cie Zaandammerplein e.o.
Beuningenplein
UilenTV, Uilenstede

Noord-Holland overig

HV de Waakvlam
HV Geleerdenwijk-N Heemstede

Hilversum in Beweging

Bew.raad ZVH-woningen
Bew.raad De Woonmij
BV Schilders- en Waddenbuurt, Koog-Bloemwijk
Het Kalf buurt.net
Kopersvereniging Saendelft

Ver. van Huurders
Tk. bew. Sportdorp Hoofddorp
De Pleinen Floriande Hoofddorp
Getsewoud, Nw Vennep
Getsewoud 9b, Nw Vennep
Getsewoud 10, Nw Vennep
Getsewoud 14, Nw Vennep
Getsewoud 15, 16, Nw Vennep

KopersVer. Dennekop

Bel.Ver. Broekpolder
Citadel- Camelot

KopersVer. Vroonermeer
Mayersloot West, Langedijk

Ver.Hoornse Huurdersorg. DeBoog

HBV Venhuizen/Stede-Broec

Huurders voor huurders

Regio Rotterdam

Samenw. Bew.Org. (SBR)
Bew.Org. Ommoord
Bew.Org. Zevenkamp
Middelland
Het Oude Westen
Actiegroep Oude Westen
Het Nieuwe Westen
Fed. Bew.Com Nieuw Crooswijk
Bew.Org. Vreewijk
Katendrechtse Bew.Org.
Blijdorpsite
Plein Feijenoord
Bewoners Dordtselaan
Mathenesserlaan
Bewoners Bloemhof
BV Heidebes
Noordereiland
Bewoners Puntegale
BOOS Overschie
Saftlevenkwartier
VvE's Pleinweg
Graaf Florisstr.
HV IJsselmonde
Gembouw, Alexanderpolder
Prinsenland-krant
HV Houdt Zicht, Hoek v Holland
Opzoomeren Prinsenland

Steunpunt Wonen
Opbouwwerk Delphi
De Werkplaats

Bew. Overleg Groep Bloemenbuurt

Bew.Ver. De Bergen
Wijk HBV Middelwatering 747+
HV Breed/Wisselspoor

BV Schiedam-West
Wijk- en BV Woudhoek

BV MUWI 1 en 2, Babberspolder-O
HV Robert Schumanring

Bew.Org. Carnisselande

Nieuwbouw de Volgerlanden
Hofgaerde II 3.3 bew.
Moerbijgaarde Volgerlanden

BV Omgeving Heemraadlaan

Buurtcomité Het Kooisteepark

De Grienden

Regio Den Haag

Haagse koepel
Escamp
Bezuidenhout
Morgenstondse Bew.Org.
Wijkberaad Leyenburg
HVL Leyenburg
Leefbaar Leyenburg (krant)
Zeeheldenkwartier
Bew.Org. Rustenburg Oostbroek
Bew.Org. Regentes Valkenbos
Wijkberaad Bezuidenhout
Spoorwijk
Bohemen Waldeck Kijkduin
BC Seinpostduin
BV Ockenrode
Wateringseveld.org
BV Bratislavahof
Overzicht (Haagse koepel))

WijkVer. Morgenweide
Wijkportaal Ypenburg.nu
KopersVer. Boswijk, Rijswijk
KopersVer de Pioniers
KopersVer Waterhoen, Rijswijk

VvE gebouw Arcade
KopersVer. Zaagbek
BV Octopus
KopersVer. IJsduiker
BV Piranha
KopersVer. Veenhof
Wijkberaad Leidschenveen
Waterlandhof-2, Leidschenveen

KopersVer Sytwende

HBV Vestia
BuurtVer. Buytenrode
VvE Muziekplein
Bel.Ver. de Boiler
KopersVer. BOZ

Zuid-Holland overig

ABo (huurders DUWO)
Centraal Wonen Tanthof
Balthasar vd Pollweg
Princehaven
Tanthof

HBV Leiden
Huurders.Org Ons Doel (HOOD)
Leiden-Noord
HuurdersOrg.Buitenlust Oegstgeest

Woonconsumenten Platform
Buro Bew.ondersteuning
HV Loudonstr.
Leefbaar Zuidendijk e.d.o.
HV Residentie Drechtstreek, Sliedrecht
Wijkkranten

BV Koningshof, Pijnacker
BV Klapwijk, Pijnacker
BV Oudelaen Delfgauw

Ver. Huurdersraad Albanianae
Kopersver. Tradeon

HWZM

HV Middelharnis

Bew.Org. landelijke verhuurders
AAHA, huurderskoepel Alliantie

 
Afkortingen
Flevoland

BV Arcade, Staatsliedenwijk-W
St. Platform Filmwijk
BV Regenboog
Bel.Ver De Compositie
Bel.Ver Muziekwijk
Bew.groep Alexandrijnen
BV de Werven
BBV Goede Stede
Bew.Org. Molenbuurt Alm.-Buiten
(Tk.) Bew. Bosrandpark
(Tk.) Bew. De Elementen

Waterwijk-W

Utrecht

De Bundeling
UtrechtWonen.nl
Stade advies
Mitropool, huurders Mitros
Lombok
Bew.platform Overvecht
Leidsekade
Padangstraat, Lombok
Wielingenplein
BV De Hoogt
van Diemen/ Daendelsstr.
Breedstraatbuurt.
Buurtpreventie Kneppelhout
Woonbestuur Cambridgelaan
Woonbestuur Lunetten
Overzicht

Samenw. Groeperingen Leefbaar A'foort
VHB
BV Hestia (1)
BV Hestia (2)
BV De Ring (Kattenbroek)
St. behoud woonklimaat Stationsklok
BuurtBel. Kop-Soesterkwartier
BV Vathorst
Vathorst.nu
VvE Verseau Vathorst
Bew. Velden 1.17, 1.18 Vathorst
BewVer Houtwalhofjes Vathorst

HV Jutphaas

Bew.raad Dr Schaepman

Tk.Bew. 't Waterland Zenderpark

BV Soest-Zuid

BC Kometenlaan eo

VvE Grande Belleville

HBV Woudenberg

Gelderland

Het Huurdershuis
De Brug HBV

Benedenstad
Klepper, wijkkrant Binnenstad
St. Toekomst OudWest
Huurders Woongenoot
HV Portaal

HV Wageningen
BC Pomona Asterstraat
St. FlatOverleg
BV Coberco
Bew.Platform Rooseveltsingel

BV Veldhuizen

HV Rheden
HV Gendringen
HV Overbetuwe
Wijkplatform Elst-Oost
BC Ederveen
HBV Het Blok, Ubbergen

Overijssel

Assendorper Nieuws
Kleurrijk Holtenbroek
Vinexpress Stadshagen

HV Bewonersrijk
Ver. Huurders Volion (Woonplaats)
BC Sibculobrink
Wijkraad Helmerhoek
Wijkkrant Ribbelt en Stokhorst
'Buurt aan zet'
BC Roomveldje

BC Olympiaplein e.o.
St. Hart voor Zuid

Ver. Woonconsumenten
HuurdersAdviesRaad St. Joseph
St. HuurderBel. Beter Wonen

Tk.bew. Veld en Laan 't Jeurlink

HV Salland
Verenigd HuurBel. Ommen e.o.

Friesland

Platform 1 en 2 pers.huish. PEL
Werkgroep Vegelin
BV Haniahof
HuurdersPlatform Nieuw Elan

HBV Heerenveen
Ver. Wijkbelang De Greiden

HV Franeker

HV De Bewonersraad
HV Haskerland
BWC Het Holt e.o., Oosterwolde

Groningen

St. GWHP, huurderskoepel Patrimonium
Beijum
Lewenborg
Kostverloren
Hoornsewijken
Barkmolenstraat
Bewoners Reitdiep
Boerhaavelaan
BC Gruno Nijestee
HV Nijestee

GROBOS (huurders SSH)
BV Selwerd II
BV Selwerd I
BV Jongerenflats Damsport
BV Mudaheerd

Tk. bew. Plan Parkhof

SBON Hoogezand
SBO Boswijk Sappemeer

HV Peize Altena e.o.

Drenthe

Wijkver. Marsdijk
Kloosterveen, digitale wijk
WijkVer. Leefbaar Kloosterveen

St. Huurdersbel. regio Meppel

Buurt- en HV Emmerhout

BC Oude Molenbuurt

Alg. Huurdersver. WOON

Zeeland

HV L'Escaut

Noord-Brabant

St. Huurdersplatform

WijkVer. Blixembosch
BV In de Bergen
Help de Stuiverstraat
Het Witte Dorp (De Burgh)
Versailleslaan
BuurtVer. Welschap
Bewonersraad Vestide
Bel.Ver Prinsejagt Driehoeksbos
Grasrijk 19, Meerhoven
BC HHvL d'Ekker, Veldhoven
BC Op 'tHeerbeeck, Best
Gez. overleg erkende bew.groepen, Best
Bew. Molenstraat, Best
Overzicht buurtgroepen

Bew.Ver. Woonpartners
BelVer. Bew. Planetenwijk
Planetenflats
HuurdersBel. Geldrop-Mierlo
HBV Mierlo

Wijkcomm. Fort Zeekant
HV Actief
Wijkcomm. Bergse Plaat

Stedelijke Woonconsumenten SWOB
Centrale HV Singelveste
Bew.Org. BZH
De Belcrum
Heuvel wijksite
Heuvelverhalen
Bekom Haagse Beemden
Hollandse Gommage
Bernhardsingel

't Tracééke (Quirijnstoktracé)

Wijkraad Boxmeer Noord
HV Gem. Zundert
HV Woonbelang, Made
HV Dinteloord, Steenbergen
HBV Etten-Leur
HV Moerdijk
Buurtpreventie Fruithoek Uden

Limburg

Wijkoverleggen Venlo en Blerick

Bew.Org. Binnenstad (BOB)
HBV Boshoven Weert e.o.
BC Pastoor Frantzenstr. e.o.
Platform Behoud St-Theunis
HuurdersOverlegRaad Nederweert

HV Geleen
Bew.Platform Kerkrade-West
Boschlaan, Maasbree
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie