www.pdknol.net/beleidsonderzoek

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

beleidsonderzoek

Andere pagina's


Agressie.pagina
Basisregistratie.pagina
Bestuurskunde.pagina
Bewoners.pagina
Gemeente.pagina
GroteStedenBeleid.pagina
Marktonderzoek.pagina
Provincie
RuimtelijkeOrdening.pagina
Statistieken.pagina
StedelijkeVernieuwing.pagina
Wetenschap.pagina

Onderzoek en statistiek bij gemeenten


Alkmaar (S)
Almelo (O&S)
Almere (O&S)
Alphen a/d Rijn (O&S)
Amersfoort (O&S)
Amstelveen (O&S)
Amsterdam (O&S)
Arnhem (O&S)
Bergen op Zoom (O&S)
Breda (O&S)
Brunssum (S)
Capelle a/d IJssel (S)
Delft (S)
Den Haag (O&S)
Deventer (S)
Dordrecht (O&S)
Ede (O&S)
Eindhoven (O&S)
Emmen (S)
Enschede (S)
Goes (S)
Gouda (S)
Groningen (S)
Haarlem (O&S)
Haarlemmermeer (O&S)
Helmond (O&S)
Hengelo (O&S)
's Hertogenbosch (O&S)
Hoogeveen (S)
Kerkrade (S)
Leeuwarden (S)
Leiden (O&S)
Lelystad (S)
Maastricht (S)
Nieuwegein(S)
Nijmegen (O&S)
Oosterhout (O&S)
Purmerend (O)
Roosendaal (O&S)
Rotterdam (O&S)
Schiedam (O&S)
Tilburg (O&S)
Utrecht (O&S)
Zeist (O&S)
Zoetermeer (O&S)
Zutphen (S)
Zwijndrecht (S)
Zwolle (S)
Regio Parkstad Limburg (S)
GSB Jaarboek (S)
Grote Vier (O&S)

Provincies
Drenthe
Drenthe (in cijfers)
Flevoland
Flevoland (Kerncijfers)
Friesland
Friesland (in cijfers)
Gelderland
Gelderland (Stat.Zakboek)
Groningen
Groningen (arbeidsmarkt)
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Utrecht (Kerncijfers)
Zeeland
Zuid-Holland

Ministeries
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Defensie
Economische Zaken
Financiën
Justitie
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Verkeer en Waterstaat
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(Data Wonen)

 

Organisaties
Aedes
CBS
CBS StatLine
CIV (Voetbalvandalisme)
CPB
Eurostat
Geoplan
Habitat Platform
Kadaster
KNAG (Aardrijkskunde)
LISA (Bedrijvenregister)
NCGI (Geo-Informatie)
NIDI (Demografie)
NIZW (Zorg&Welzijn)
NIROV (RO en Volkshuisv.)
NIWI (Wetensch.info)
Stichting Recreatie
Registratiekamer/CBP
SCP
SER
SEV
SISWO
Stadswerk Nederland
Topografische Dienst
VB (Ver.Bestuurskunde)
VBO (Ver.Beleidsonderzoek)
VNG (Ned.Gemeenten)
VROM-Raad
VSO (Ver.Stat.& Onderzoek)
VVSG (Vlaamse Gemeenten)
WODC
WRR

Onderzoeksbureaus
A2 stAdsAdviseur
ABF Research
Actíva Onderzoek
AStri
APE
B&A
BBSO
Berenschot
BMO
BRO
Bureau BUITEN
Bureau Onderzoek op Maat
Bureau Onderzoek & Statistiek
Cebeon
Centrum voor Arbeid en Beleid
Companen
Contain Organisatie Advies
COS Rotterdam
Damen Consultants
Decisio
Desan
Dialogic
Dijk12 Beleidsonderzoek
D&K Onderzoek en Opleiding
DSP Groep
ECORYS Nederland
EIM
Ergo
Goudappel Coffeng
Hett Bureau
Infobasis
Início
Intomart GfK
Intraval
I&O Research
Ipso Facto
Laagland Advies
Labyrinth Onderzoek
Theo Lieverse Onderzoek/Advies
De Loos
Lysias Consulting Group
Marktplan Adviesgroep
MarktTracé
MuConsult
Mulier Instituut
Oakdale Group Consultancy
Oberon
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies
Orbis
O&S Amsterdam
Partners+Pröpper
Policy Research
P-research
Pronexus
PSW Onderzoek
QA Plus
Quintis
Radar
RBOI
Regioplan
Research voor Beleid
RIGO
Rijnland Advies
R&M
Seinpost
SGBO
Sociaal Geografisch Bureau
STAB
Bureau Stedelijke Planning
Stogo Onderzoek + Advies
TNO Arbeid
Traffic Test
Trendview
Van de Bunt
VanDoorneHuiskes
Van Nes RM
Verkeer & Milieu Consultancy
Verwey-Jonker Instituut
WEMAR
Wijzer Adviesbureau

 
Universiteiten

Nijmegen: Beleidswetenschappen
Twente: Bestuurskunde


Amsterdam: AMIDSt
Amsterdam: SCO-Kohnstamm
Amsterdam: SEO
Delft: OTB
Groningen: COELO
Maastricht: ROA
Nijmegen: ITS
Nyenrode: Nyfer
Rotterdam: NIG
Rotterdam: Risbo
Tilburg: CentER Applied Research
Tilburg: IVA
Utrecht: NETHUR

Opleiding beleidsonderzoek
Masteropleiding beleidsonderzoek
Geoplan B&O (Beleid&Onderzoek)

Tijdschriften
Agora
Arbeid en participatie
Binnenlands Bestuur
CBS Webmagazine
Demos
Facta
Geografie
Intermediair
Overheid Innovatief
Staatscourant
Vitale Stad
Zorg & Welzijn

Buurt- en wijkbeleid
Buurten in Nederland (NRC)
Buurt in Beeld (CBS)
Buurt Info: verzamelen buurtgegevens
Buurt Online
Buurten Online
Buurtverkenner Kijk op de wijk
Grote Stedenbeleid (Min.BZK)
GSBJaarboek interactief
ID-wijk
Landelijk Platform wijk- en buurtbeheer
Leefbaarheidspagina
Lokaal Sociaal Beleid
Lokale Veiligheid Informatiepunt
Kenniscentrum Grote Steden
Kennisnet Sociaal Beleid X-S2
Multiculturele Buurt
KEI: Stedelijke Vernieuwing
Stedelijke Vernieuwing
Stedennetwerk Wijkger.werken
Steunpunt Wonen Rotterdam
De Wijk is van ons allemaal
Wijkwebsites.nl


Stedelijke Armoede Doorlichting
Steunpunt Welzijn
Kansarmoede-statistiek

Naslag
CBS StatLine
CombiSearch (KUN, EUR, UT)
Gemnet Publiek
Gemeenten kerngegevens
GemeenteWeb
Informatie/kenniscentrum RO
Nieuwsbank (Interactief Persbureau)
Overheid.nl
Parlement
  (Eerste Kamer)
  (Tweede Kamer)
Portaal Ruimte en Vastgoed
Sdu
Staatsalmanak Online
Statistisch Naslagwerk (Engels)
Webdam


Telefoongids KNP Telecom
Gouden Gids
Faxgids Nederland


Postcode zoeken
Lokatienet
Interactieve kaart Nederland
NS Reisplanner Plus
9292 OV
Routenet routeplanner
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie