www.pdknol.net/autisme

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

autisme

Andere pagina's

Boeken over het Asperger Syndroom
Het Asperger Syndroom
Brein Bedriegt
Autisme & communicatie
Voorval met de hond in de nacht
Mafkezen & Asperger Syndroom
meer Asperger

Boeken over PDD-NOS
Sociaal Onhandig
Een Vreemde Wereld
Online handboek PDD-NOS
meer PDD-NOS

Psychologie algemeen
Cursus psychologie
Psychologie Magazine
meer Psychologie
meer Neuropsychologie

Autisme algemeen
Autsider
Kenniscentrum autisme
Inca's autismesite
Ooops...wrong planet! syndrome
Eindhovense Aspergerpagina
De Rett Syndroom Site
Autistisch-Spectrum.nl
Geestelijke-gezondheid.nl
Ouders van autisten.nl

Belangenverenigingen (Nederland)
Nederlandse Vereniging Autisme
NVA Noord
NVA Overijssel
NVA Utrecht
NVA Zeeland
NVA Limburg
Balans
PAS
Rett-syndroom netwerk
Hulp bij Ontwikkelingsproblemen
Stichting Papageno
Autisme Info Centrum Limburg

Belangenverenigingen (Vlaanderen)
Autisme Centraal
Auctores
Belgische Rett-vereniging

Belangenverenigingen (Internationaal)
Autisme Europa
Finnish Association for Autism
Sveriges Riksforeningen Autism
Autismeforeningen i Norge
Danske Autismeforening
The Scottish Society for Autism
Autism Independant UK
Asociacion niños autistas
Autism association New England
Autism Society of America

Algemene gehandicaptenverenigingen
Gehandicapten Raad
meer voor gehandicapten
meer voor gehandicapte kinderen

Therapie en hulp
Autismeteams
MEE
MEE Amstel en Zaan
MEE West Brabant
MEE Zuid-Holland zuid
MEE Oost Gelderland
Jeugd Riagg
Riagg
Thuisbegeleiding Autisme
Autismesteunpunt
Zorgplanner
Zorgboerderijen
Rijngeestgroep GGZ
Kind in Balans- praktijk
Ambulante begeleiding
Autismepraktijk Marloes de Rijk
Zorgmatch - vraag & aanbod
Instituut voor Orthopedagogie
Zorgmed
Parktijk de Turf
Masse therapie
meer Activiteitenbegeleiding
meer GGZ
meer Psychiater
meer Jeugdzorg

(Jeugd) Psychiatrische instellingen
Leo Kanner Huis
De Steiger
Curium
Herlaarhof
Stichting de Praktijk
Centrum Autisme

Pedagogische hulpmiddelen
Auti-speelgoed
De kleurenklok
Muzieknotatie in kleuren
Zo-gaat-dat.nl
Bordspel Act it out
De Maaltijdpuzzel

Woonbegeleiding
De Hofstee
De Woondroom
Met Oog op Morgen
Stichting Matthias
Woon-werkboerderij Akkerwinde
Stichting Kafoori
De Hoeve
Stichting WOK
Woondroomontwikkeling

Arbeid en autisme
Twerk
Autsider werkpagina
Gelijkheidsproject Kira
Werkbegeleidingsbureau
Zorgboerderij 't Heuveleind
meer zorgboerderijen

Dagverblijven en logeerhuizen
Stichting KIO
Autisme Zorg Kameleon
Jmez - Je Mag Er Zijn
Wunjo Weekeindebegeleiding
Aumazo Logeeropvang
Fun 4 you logeeropvang

Medicatie
Autisme & Medicatie
Soorten medicijnen
Prozac
Risperdal
Ritalin
Seroxat
Cipramil
Nefazodon (Dutonin)
Haloperidol (Haldol)
Remeron
Fluvoxamine (Fevarin)
Dipiperon
meer Psychofarmacologie....

Alternatieve therapieën
Horison speelprogramma's
Auditive Integratie Therapie
Tomatis luistertherapie
Autisme en Reiki
Taiji Tao en autisme
Autisme en handanalyse
Totaalbalans
Cursus Kind in Contact

Voedingsinterventie
Autisme en voeding - onderzoek
Visolie en autisme

Kritische psychiatrie
Fight for Kids
NL Comité Rechten vd Mens
Misstanden psychiatrie

 

Over deze pagina

Boeken autisme algemeen
Oudergids autisme
Autisme begrijpen
Autisme medisch..
Werkboek seksuele voorlichting
Dinoman & het muziekmeisje
Proefschrift Peter Vermeulen

Autisme Agenda
Autsider agenda
NVA Utrecht agenda
LNA agenda

Lotgenotencontact voor mensen met autisme
PAS-dagen
Den Helder Autisme Groep
Autisme & ADHD café
Trefpunt Autistencontact
Autisme & ADHD café
Utrechtse Autistensoos
NVA-Utrecht Jongerenpagina
Leidse Autistensoos
Rotterdamse Autistensoos
Autisten Vereniging Eindhoven
PASS Partout
De Brug
Wonderweg
Stichting Grip op je leven

Lotgenotencontact voor ouders
Oudergespreksgroep
Oudergespreksgroep
Oudercursus
Ouder Centraal
Zorgburo de Liemers

Lotgenotencontact voor brusjes
NVA brusjespagina
De Brusjessite

Rondzendlijsten
AS-Kring (voor autisten)
A-Spectrum (voor iedereen)
Onderzoek Autisme
Autismespectrum
Partners van autisten
kinderen met autisme
Christenzijn en autisme
Ontspannend autisme
Autisme & school
Autisme & thuisprogramma's
Jongeren met autisme

Openbare discussiefora

Praten.com autismeforum
Forum Kinderzorgen
Psycholoog.net -autismeforum
Vragenrubriek Gospeltijd
Het Steigerforum
Kinderen met CD, ODD, ADHD
Ins & Auts

Interactieve pagina's voor lotgenoten
Bijzondere-kinderen.nl
ADHDxtra - ADHD & autisme
NL.support.autisme
Autisme & Co
Autismegemeenschap Zeeland
Pepijns Asperger weblog
Het ADHD & Autisme-wereldje

Ervaringsverhalen van autisten
Jelle's Knikkerbaanpagina
Landschip
Hendrik Mertens'homepage
Koen Nijs' homepage
Neral's Autism Website
Harmen Schuuring's bladzijde
Iiwi's Pagina - Asperger tips
Henk's pagina
Autiweg
Struikelend door het leven

Ervaringsverhalen van ouders/familie
John's contactpagina voor ouders
Familie de Wolff
PDD NOS Web
Familie Princen
Marcel Rietveld's homepage
Uit de Mist
De Auti-Planeet
Rachel's ervaring met PDD-NOS
Tanja's pagina
De Regenboogpagina
Breek de Stilte
Yvonne's site
Mijn kind heeft ODD
Jolanda's PDD-NOS site
Familie van der ZandenIk ben niet boos op je jongen

Hoogbegaafdheid
Mensa Nederland
Mensa België/Luxemburg
meer IQ

Onderwijs voor autisten
Het Mozaïek
Centrumschool autisme
Mattheusschool ZMLK
ZML Christoffelschool
De Zonnehoek
Adviesorg. speciaal onderwijs
Landelijk Netwerk Autisme
ZMLK-school Mariella
Onderwijsklachten
OC De Rede
meer scholen...
meer Scholieren...
meer Leerlingbegeleiding

Autisme en vervolgonderwijs
Handicap en Studie

Opleidingen met aandacht voor autisme
Opleidingscentrum Autisme vzw
Fontys Speciaal Onderwijs
Pedagogiek
Pedagogische Wetenschap
KCAN opleidingen
meer Orthopedagogiek
meer Pabo

 
Onze zusterpagina's
Asperger.pagina
PDD-NOS.pagina
Rett.pagina

Tijdschriften
Engagement
Wetenschap & Autisme
J/M - vakblad voor ouders
Ouders Van Nu
Kannerhuis contactblad
Gezondheidsnieuws

Autisme in de media
Je zal maar autisme hebben
Kopzorgen

Films over autisme
Rain Man
Mozart and the whale

Diagnoses op het autismespectrum
Klassiek autisme
NVA werkdefinitie autisme
Syndroom van Asperger
Syndroom van Asperger
Asperger volgens Gillberg
Vergelijking NLS en Asperger
POS-NAO / PDD-NOS
Syndroom van Rett
Syndroom van Rett
Voordelen van een diagnose
Autisme ABC
meer Asperger Syndroom
meer PDD-NOS
meer Rett Syndroom

Vaak voorkomend gedrag bij autisme
Hyper Sensitiviteit (HSP)
Piekeren
Overprikkeld & oververmoeid zijn

Verwante stoornissen buiten het autismespectrum
Nonverbale Leer Stoornis (NLS)
Gilles de la Tourette
DSM-IV criteria voor ADHD
ADHD-infobladzijde
Williams-Beuren Syndroom
Leesblindheid (dyslexie)
meer ADHD...
meer Dyslexie...
meer Borderline
meer Schizofrenie

Andere geestelijke aandoeningen
Fragiel X Syndroom Nederland
Hechtingsstoornissen

Beroemde mensen met autisme
Donna Williams
Liane Holliday
Temple Grandin
Birger Sellin
Kees Momma
Gunilla Gerland

Bekende autisme-onderzoekers
Leo Kanner
Hans Asperger
Bruno Bettelheim
Tony Attwood
Simon Baron-Cohen
Martine Delfos

Liefde en relaties
Asperger, sex & relaties
Asperger & huwelijk
Relaties, seksualiteit & handicap
Zwaar autisme & seksualiteit
Rondzendlijst autisme en holebi

Visies op autisme, van mensen met autisme
Don't mourn for us
A place for all
The world I want to live in
Study of Neurologically Typicals

Autismetestjes
Dewey's VerhaaltjesTest
Autisme Quotient Test (AQ-test)

Pictogrammen
Het Picto-Archief
Voortgezet Onderwijs picto's
Do to learn
Pictogenda
Diddl Dagritmekaarten
No XQS beeldwerk

Sociale en financiële regelingen
Wajong & autisme
WAO
Persoons Gebonden Budget
meer uitkeringen...

Vakantie
NVA - vakantiekampen
Vakantiekampen autisme
Jeugdkampen Autisme en ADHD
Boemerang Autistenkampen
Autstede
St. Opvang & Vakantie Autisten
Styx zeilvakantie

Politiek
SP eist betere voorzieningen
meer politiek

Overige sites
Beroemde autistische personen
Autism Portal Site
Google Gids
Autism worldsearches

Meer over onderwijs bij Startpagina
meer onderwijs...
meer pesten....

Meer stoornissen bij Startpagina
meer verstandelijkgehandicapt...

Meer over kind en opvoeding bij Startpagina
meer ouders...
meer kinder...
meer peuter
meer baby...

Meer over handicaps en psychiatrie bij Startpagina
meer kindergeneeskunde...
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie