www.pdknol.net/artsen

Klik hier voor Internet sites toevoegen, verwijderen of wijzigen

artsen

Andere pagina's

Gerelateerde pagina's
Medische pagina's binnen start op een rijtje

Congressen
Medical conferences
Medicalconferences.com
MedWeb - congressen

Vacatures
Artsenmediair
BKV
Detadoc
Docjob
KNMG - vacaturebank
Medweb - vacaturebank
SWG
TempoTeamMedici
Vacatures NTvG op een rij

Medische faculteiten
Amsterdam UVA
Amsterdam VU
Groningen
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht

Medische student/co-assistent
Co-motions.nl
Co-raad VU
Geneeskundestudent.nl
Ifmsa-nl
Medischstudent.nl
Ned. Ver. Medisch Onderwijs
Landelijk overleg co-assistenten
Medicalstudent.com
Medisch interfacultair congres
Student British Medical Journal

Medische faculteitsvereningingen
L.M.D. Forestus - Leiden
M.F.A.S. - Amsterdam, UVA
M.F.L.S. - Leiden
M.F.V. Panacea - Groningen
M.F.V. Reflex - Maastricht
M.F.V.N. - Nijmegen
M.F.V.R. - Rotterdam
M.F.V.U. - Amsterdam, VU
M.S.F.U. Sams - Utrecht

Medische geschiedenis
Digital clendening
Medicine in quotations

Medische boeken
Geneeskundeboek.nl
Intermed
Mediboek - prijsvergelijking medische boeken

Medische bibliotheken internationaal
Health Sciences Library System
Research Medical Library
U.S. National Library of Medicine

Medische biliotheken nationaal
Catharina Ziekenhuis
Erasmus Universiteit
Koninklijke bibliotheek
O.L.V.G.
St. Antonius ZH Nieuwegein
Trimbos Instituut
VU Amsterdam

Vaktijdschriften
Actamed - bestellen artikelen online
Alle online medical journals
Alle on-line full text medische journals
British Medical Journal
JAMA
Lancet
Medscape General Medicine
Medisch Contact
Nature
NTvG
New England J. of Medicine
Quarterly Journal of Medicine
Southern Medical Journal

 

Algemene informatie nationaal
Artsennet
Geneeskunde.com
Medischestartpagina
Mednet
Medweb
Uwdokter

Software palm/psion
Medische PDA Software
Psion S5 software
Palm software

Algemene informatie internationaal
Center for Disease Control
Doctor's Guide- Global Edition
Hardin Meta Directory
Karolinska institute
Medical Matrix
Mednets physician pages
Medscape
Netdoktor

Medische zoekmachines
MDchoice
MedHunt
Mednets
NIH web search
Omni
Zoekzorg.nl

Medline
PubMed
Pubmed.nl

Cursus internet-/literatuur onderzoek
Internet medic
Cursus literatuuronderzoek

Richtlijnen
CBO richtlijnen overzicht
National guideline clearinghouse

Nascholing
Boerhave commissie
Educatief calendarium
PAOG-Heyendael
Postgrade

Financiën en verzekeringen
ABN-AMRO - medisch
Movir
Olma
PGGM
SBA artsen pensioenfondsen
VVAA

Wetenschap/onderzoek
CBS - Statline
Centre evidence-based medicine
Current controlled trials
DARE databases
Dutch cochrane centre
Instructions authors health sciences
KNAW
Martindale's health science
NIWI
NWO
Sumsearch
Theses online

 
Info per specialisme
Allergologie
Anesthesiologie
Bedrijfsgeneeskunde
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Endocrinologie
Genetica
Geriatrie/verpleeghuiskunden
Gynaecologie/verloskunde
Haematologie
Huisartsgeneeskunde
Infectieziekten
Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
KNO-heelkunde
Longziekten
Medische microbiologie
Nefrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie/anatomie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatie
Sportgeneeskunde
Tropengeneeskunde
Urologie

Beroepsverenigingen
Abortusartsen
Allergologie
Anesthesiologie
Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde
Dermatologie
Huisartsen
Endocrinologie
Farmaceutisch geneeskundigen
Gastro-enterologie
Heelkunde
Immunologie
Intensivisten
Internisten
Kindergeneeskunde
Klinische Chemie
Klinische Geriatrie
Klinische Neurofysiologie
KNO
Longziekten en Tuberculose
Luchtvaartgeneeskunde
Maag-darm-leverartsen
Medische Microbiologie
Neurochirurgen
Neurologie
Obstetrie en Gynaecologie
Parasitologie
Pathologie
Plastische Chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie en Oncologie
Revalidatie Artsen
Thoraxchirurgen
Traumatologie
Verpleeghuisartsen
Verzekeringsgeneeskunde
Zorg voor mensen met verstandelijke handicap

Opleiding en registratie artsen
A-Z opleidingen tot specialist
Aanmelden als agio
Formulieren MRSC
Bigregister
Registratie als specialist
Herregistratie

Carrière en artsen
Carrièremonitor
Loopbaanbureau KNMG

Hulpverlening aan dokters
Anonieme dokters
Conradiconsult
Landelijke contactpersonen KNMG

Organisaties
American medical association
Artsen manuele geneeskunde
De Jonge Orde
Dokters van de Wereld
Johannes Wier Stichting
KNMG
Orde van Medisch Specialisten
Landelijke Vereniging artsen in Dienstverband
Vereniging tegen de kwakzalverij
Vereniging van Arts-onderzoekers
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
Vereniging van Samenwerkende Artsenlaboratoria
www.pdknol.net

Uw reclame banner hier. Klik hier voor meer informatie